Algemene voorwaarden

1. INFORMATIE OVER ONS

Deze website wordt beheerd en de goederen die u koopt zal door Tuinenga Kapsalons ( "wij" ) worden geleverd. Wij zijn geregistreerd bij de Kamer van Koophandel in Groningen onder het nummer 64710394 en met onze statutaire zetel te Hoendiepskade 1, 9718 BD Groningen, Nederland.

Ons BTW-nummer is NL107889377B02.

U kunt contact met ons opnemen via e-mail op info@huidenhaaronline.nl, telefonisch op het nummer + 31 (0)50 313 7717 of schrijf ons op onze bovenstaande adres. Huidenhaaronline.nl is gecertificeerd door Trusted Shops en heeft zich ertoe verbonden de Trusted Shops gedragscode na te leven die op www.trustedshops.nl kan worden geraadpleegd.

2. UW PERSOONLIJKE GEGEVENS

Wij zullen uw persoonlijke gegevens gebruiken in overeenstemming met ons privacyverklaring die u hierkunt raadplegen.

3. BESTELLEN

U kunt een bestelling van goederen aangeboden tot koop op deze website plaatsen door het volgen van de aanwijzingen op het scherm na het klikken op het product dat u wilt kopen. U krijgt de gelegenheid om te controleren en eventuele invoerfouten in uw bestelling te wijzigen tot het punt waarop u uw bestelling plaatst door te klikken op de knop "Nu kopen". Door te klikken op de knop "Nu kopen" is uw bestelling geplaatst.

Wij zullen de ontvangst van uw bestelling bevestigen door het sturen van een automatisch gegenereerde e-mail waarmee wij uw bestelling accepteren. Met deze e-mail de is de overeenkomst gesloten.

Het contract heeft uitsluitend betrekking op die specifieke goederen die in onze bevestigingsmail van onze aanvaarding van uw bestelling worden genoemd. Gelieve deze gegevens te lezen en te controleren in deze e-mail om ervoor te zorgen dat deze correct zijn.

Als de gegevens in de bevestigingsmail niet correct zijn, of als u niet tevreden bent met de details in de e-mail, neem dan contact met ons op info@huidenhaaronline.nl.

De contractuele taal is Nederlands.

Waar wij uw bestelling accepteren, hebben we een wettelijke verplichting om goederen die in overeenstemming zijn met deze voorwaarden te leveren.

4. PRIJZEN EN VERZENDKOSTEN

Informatie op deze website met betrekking tot de prijzen is onderhevig aan verandering door ons zonder voorafgaande kennisgeving. De prijzen die ten tijde van de bestelling worden weergeven, zijn de prijzen van toepassing.

Af en toe kan er een fout optreden en kunnen goederen mogelijk onjuist worden geprijsd in welke omstandigheden we niet zullen worden verplicht om de goederen (op basis van deze verkeerde prijs) te leveren of helemaal niet te leveren. We zullen (naar onze keuze) ofwel uw bestelling annuleren en de prijs terugbetalen of wij doen redelijke inspanningen om contact met u op te nemen en vragen of u verder wilt gaan met de bestelling (op basis van de juiste prijs). Als we niet in staat zijn om contact met u te krijgen of als u niet wilt verder gaan met de bestelling (op basis van de juiste prijs), zullen wij uw bestelling annuleren en de prijs die u reeds hebt betaald terugbetalen. Wanneer de juiste prijs van de goederen minder is dan onze vermelde prijs, kunnen we (naar eigen goeddunken) verder met uw bestelling en het lagere bedrag in rekening brengen bij verzending.

Tenzij anders vermeld, zijn alle prijzen inclusief BTW (indien van toepassing), maar exclusief verzendkosten. Verzendkosten kunnen hier worden geraadpleegd.

Deze zullen afzonderlijk aan u worden gemeld voordat u uw bestelling plaatst en zal aan u worden bevestigd door e-mail.

5. BESCHIKBAARHEID EN LEVERING

Informatie op deze website met betrekking tot beschikbaarheid is onderhevig aan verandering door ons zonder voorafgaande kennisgeving. We kunnen de permanente of continue beschikbaarheid van alle producten op deze site niet garanderen. Alle bestellingen zijn te allen tijde afhankelijk van de actuele beschikbaarheid.

Wij leveren in Nederland en een aantal andere Europese landen, zie hier. We zullen de door u bestelde goederen leveren naar het adres dat u ons doorgeeft voor de levering op het moment dat u uw bestelling op deze site plaatst.

Levering zal geschieden op basis van de informatie op de productpagina's nadat uw bestelling is geaccepteerd.

We zullen redelijke inspanningen doen om de goederen op een bepaalde datum te leveren waar we het over eens zijn, of als er geen datum is vermeld, binnen 30 dagen na de dag waarop we uw bestelling accepteren. In het geval van onvoorziene omstandigheden buiten onze redelijke bereik (bijvoorbeeld ongunstige weersomstandigheden, onvoorspelbare vertragingen als gevolg van files, wegwerkzaamheden, omleidingen of mechanische storingen, in ieder geval voor zover buiten onze redelijke bereik) zijn wij mogelijk niet in staat zijn om de goederen binnen deze termijnen te leveren en wij zullen niet aansprakelijk zijn voor enige vertraging of het uitblijven van de goederen indien de vertraging geheel of gedeeltelijk wordt veroorzaakt door dergelijke omstandigheden. In het geval dat een levering niet plaatsvindt, zullen wij samen met u een alternatief leveringsdatum overeenkomen.

Wij zijn ook niet verantwoordelijk voor eventuele vertraging in de levering veroorzaakt door het niet beschikbaar zijn van iemand om de levering van de producten in ontvangst te nemen. Het is uw verantwoordelijkheid om contact op te nemen met het postkantoor of koeriersbedrijf met betrekking tot de goederen die niet konden worden bezorgd omdat u niet beschikbaar was.

6. BETALING

Betaling van goederen dient te geschieden in overeenstemming met de procedure die wordt beschreven op de informatiepagina "Verzending en betaling".

7. HERROEPINGSRECHT

U heeft het recht om binnen een termijn van 14 dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen.

De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag waarop u of een door u aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het goed fysiek in bezit krijgt.

Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons (Tuinenga Kapsalons, Hoendiepskade 1, 9718 BD Groningen, Nederland., info@huidenhaaronline.nl, Telefoon: + 31 (0)50 313 7717) via een ondubbelzinnige verklaring (bv. schriftelijk per post, fax of e-mail) op de hoogte stellen van uw beslissing de overeenkomst te herroepen. U kunt hiervoor gebruikmaken van het bijgevoegde modelformulier voor herroeping, maar bent hiertoe niet verplicht. Om de herroepingstermijn na te leven volstaat het om uw mededeling betreffende uw uitoefening van het herroepingsrecht te verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.

Gevolgen van de herroeping

Als u de overeenkomst herroept, ontvangt u alle betalingen die u tot op dat moment heeft gedaan, inclusief leveringskosten (met uitzondering van eventuele extra kosten ten gevolge van uw keuze voor een andere wijze van levering dan de door ons geboden goedkoopste standaard levering) onverwijld en in ieder geval niet later dan 14 dagen nadat wij op de hoogte zijn gesteld van uw beslissing de overeenkomst te herroepen, van ons terug. Wij betalen u terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee u de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij u uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd; in ieder geval zullen u voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht.

U dient de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 dagen na de dag waarop u het besluit de overeenkomst te herroepen aan ons heeft medegedeeld, aan ons terug te zenden of te overhandigen. U bent op tijd als u de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 dagen is verstreken.

Wij zullen de kosten van het terugzenden van de goederen voor onze rekening nemen.

U bent alleen aansprakelijk voor de waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen, dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en het werking van de goederen vast te stellen.

Uitgezonderd van het herroepingsrecht is een consumentenkoop die ziet op de levering van:
- volgens specificaties van de consument vervaardigde producten, die niet geprefabriceerd zijn en die worden vervaardigd op basis van een individuele keuze of beslissing van de consument, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn;
- producten die snel bederven of die een beperkte houdbaarheid hebben;
- producten die niet geschikt zijn om te worden teruggezonden om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne en waarvan de verzegeling na de levering is verbroken;
- producten die na levering door hun aard onherroepelijk zijn vermengd met andere zaken;
- audio- en video-opnamen en computerprogrammatuur waarvan de verzegeling na levering is verbroken;
- kranten, tijdschriften of magazines, met uitzondering van een overeenkomst voor de geregelde levering van dergelijke publicaties (een abonnement);

8. GARANTIE

Zonder beperking van uw herroepingsrecht onder artikel 7 kunt u het product retourneren aan ons, bv. als het product niet het bestelde product is, deze beschadigd of defect is of het om verkeerd geleverde hoeveelheid gaat.

Indien goederen worden geleverd met zichtbare transportschade, moet u deze schade -indien mogelijk- onmiddellijk bij de bezorger kenbaar maken en moet u zo snel mogelijk contact met ons opnemen. Indien u niet reclameert of geen contact met ons opneemt, heeft dit geen gevolgen voor uw wettelijke rechten en de afdwinging daarvan, in het bijzonder wat betreft uw wettelijk recht op garantie. Maar u helpt ons dan om onze eigen rechten tegenover de vrachtvervoerder of de transportverzekering te doen gelden.

Zodra we het defect of een ander probleem hebben bevestigd, zullen wij:

- Voor een volledige terugbetaling voor elk product dat niet het bestelde product zorgen
- Voor een volledige terugbetaling voor beschadigde of defecte goederen zorgen als dit binnen een redelijke termijn na de verkoop is of
- Op uw keuze, de goederen op onze kosten (inclusief de kosten van verzending) repareren of vervangen tenzij dit niet mogelijk of onevenredig duur is. In dit geval zal u de terugbetaling van het reeds betaalde bedrag voor deze goederen ontvangen.

We zullen u op de hoogte houden over de terugbetaling binnen een redelijke termijn. Meestal verwerken we het verzoek van terugbetaling zo snel mogelijk en ieder geval niet later dan binnen 30 dagen vanaf de bevestiging via e-mail over de terugbetaling voor beschadigde of defecte producten.

9. EIGENDOM

Gekochte producten blijven ons eigendom totdat zij volledig zijn betaald. Zodra de goederen zijn geleverd aan u of een door u aangewezen derde, draagt u het risico en bent overeenkomstig aansprakelijk.

10. AANSPRAKELIJKHEID

Tenzij in het onderstaande uitdrukkelijk anders is overeengekomen, geldt de wettelijke regeling inzake de aansprakelijkheid voor gebreken.

De bovenstaande beperkingen en verkorte termijnen gelden niet voor vorderingen op grond van schade die door onszelf, onze wettelijke vertegenwoordigers of agenten is veroorzaakt

- in geval van schade aan lijf. leven of gezondheid
- in geval van opzettelijk of grof nalatig plichtsverzuim en in geval van kwade trouw
- in geval van schending van wezenlijke verplichtingen uit overeenkomst, waarvan de nakoming onmisbaar is voor een behoorlijke uitvoering van de overeenkomst en op de nakoming waarvan de wederpartij bij de overeenkomst normaliter mag vertrouwen (kardinale verplichtingen)
- in het kader van een gegeven garantie, voor zover overeengekomen

11. ALGEMEEN

Indien een bepaling van deze Algemene Voorwaarden niet geldig of niet toelaatbar is, beperkt dat niet de werking van de andere bepalingen.

We kunnen deze Algemene Voorwaarden na verloop van tijd wijzigen of anders bewerken zonder voorafgaande kennisgeving. Kijk ervoor regelmatig op onze website om te zien welke Algemene Voorwaarden op dit moment van toepassing zijn.

12. TOEPASSELIJK RECHT

Op deze voorwaarden wordt Nederlands recht toegepast. Elk overeenkomst voor de aankoop van goederen over deze website en alle geschillen die in verband daarmee voortvloeien, worden eveneens beheerst door Nederlands recht.

© 2010 - 2018 huidenhaaronline | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel
Deze website maakt gebruik van cookies, zie privacyverklaring. Accepteren Meer informatie
PRIVACYVERKLARING Wij waarderen uw interesse in onze website. Het beschermen van uw privacy is heel belangrijk voor ons. Hieronder vindt u gedetailleerde informatie over hoe wij omgaan met uw gegevens. Wie is de verantwoordelijke voor de gegevensverwerking? Tuinenga Kapsalons is de verantwoordelijke in de zin van de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp). Welke gegevens verzamelt en verwerkt Tuinenga Kapsalons? Gebruikersgegevens: Tuinenga Kapsalons verzamelt en verwerkt de gegevens die u zelf heeft opgegeven. Bij een aankoop of registratie op de site wordt gevraagd om uw naam, e-mailadres en adres te geven. Deze gegevens worden gekoppeld aan de inloggegevens die aan u worden verstrekt door Tuinenga Kapsalons. Bij bestellingen: De door u bij uw bestelling ingevoerde gegevens worden door ons gebruikt om de bestelling af te handelen. Uw gegevens kunnen in dit kader aan bij het afhandelen van de bestelling betrokken derden (bv. de bezorger) worden doorgegeven. Bij nieuwsbrieven: Bij inschrijving voor onze nieuwsbrief gebruiken we de door u opgegeven gegevens om u de nieuwsbrief toe te zenden. U kunt zich na inschrijving te allen tijden afmelden voor (het ontvangen van) de nieuwsbrief door het sturen van een e-mail aan klantenservice@huidenhaaronline.nl of via een link in de nieuwsbrief. Automatisch Gegenereerde Informatie Tuinenga Kapsalons verzamelt naast de hierboven genoemde gegevens ook automatisch gegenereerde informatie over uw surfgedrag tijdens uw gebruik van de website. Deze informatie bestaat onder meer uit uw IP-adres, het type browser dat u gebruikt en de pagina’s die u bezoekt. Daarnaast verzamelt Tuinenga Kapsalons informatie via “cookies” die door uw browser worden opgeslagen op uw computer. Verderop in dit document leest u meer over het gebruik van cookies door Tuinenga Kapsalons. Voor welke doeleinden verzamelt en verwerkt Tuinenga Kapsalons uw persoonsgegevens? Tuinenga Kapsalons verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden: - om toegang tot en gebruik van de website mogelijk te maken; - ter uitvoering van de overeenkomst tussen u enTuinenga Kapsalons. - om u op verzoek ondersteunende dienstverlening aan te kunnen bieden; - om u te kunnen benaderen met informatie over onze producten of diensten, bijvoorbeeld d.m.v. een nieuwsbrief. Het verstrekken van uw persoonsgegevens aan derden Tuinenga Kapsalons zal uw gegevens niet zonder uw toestemming aan derden doorgeven, tenzij dit noodzakelijk is om aan de verschuldigde (al dan niet contractuele) prestatie te voldoen of indien er hiertoe een wettelijke basis bestaat in geval van doorgifte van persoonsgegevens. Uw persoonsgegevens kunnen in het kader van onze dienstverlening aan u worden doorgegeven aan onze dochterondernemingen en/of dienstverleners in landen buiten de Europese Economische Ruimte. Wij zullen in dat geval adequate maatregelen nemen om de doorgifte van uw persoonsgegevens met voldoende waarborgen te beschermen. Op welke wijze beschermt Tuinenga Kapsalons uw persoonsgegevens? Tuinenga Kapsalons zal passende technische en organisatorische maatregelen nemen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige andere vorm van onrechtmatige verwerking. Uw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor de verwerkelijking van de doeleinden waarvoor zij worden verzameld of vervolgens worden verwerkt. Na afloop van de doorTuinenga Kapsalons vastgestelde bewaartermijnen, zullen uw persoonsgegevens worden vernietigd. Uw persoonsgegevens zullen in de bestelprocedure worden versleuteld en met behulp van SSL-encryptie verzonden over het internet. Credit card gegevens worden niet opgeslagen, maar direct ten laste van onze payment service provider (Mollie) worden verwerkt. Toegang tot uw account is alleen mogelijk na het invoeren van uw persoonlijke wachtwoord. Om onbevoegde toegang tot uw vertrouwelijke gegevens te voorkomen moet u altijd uitloggen en het browservenster sluiten wanneer u klaar bent met ons te communiceren, vooral als u uw computer deelt met anderen. Kennisneming, verbetering en verwijdering van uw gegevens Wanneer u inzage wilt in de persoonsgegevens die Tuinenga Kapsalons over u heeft vastgelegd of wanneer u gegevens wilt wijzigen omdat deze onjuist of onvolledig zijn, of deze wilt laten verwijderen, dan kunt u per e-mail contact opnemen met Tuinenga Kapsalons via klantenservice@huidenhaaronline.nl. Tuinenga Kapsalons zal u binnen vier weken meedelen welke persoonsgegevens zij omtrent u verwerkt en of zij aan een eventueel verzoek tot verwijdering of verbetering zal of kan voldoen. Hoe ver reikt de verantwoordelijkheid van Tuinenga Kapsalons? De website kan hyperlinks bevatten die ervoor zorgen dat u, wanneer u op de advertentie klikt de website verlaat en op de website van een andere partij terechtkomt. Tuinenga Kapsalons heeft geen zeggenschap over de websites van derden waarnaar door middel van de advertentie wordt gelinkt. Op het gebruik van deze websites van derden is een ander privacybeleid van toepassing. Tuinenga Kapsalons accepteert geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor (de werking en/of inhoud van) websites van derden. De privacyverklaring van Tuinenga Kapsalons heeft alleen betrekking op (persoons)gegevens die via de website zijn verkregen. GEBRUIK VAN COOKIES DOOR TUINENGA KAPSALONS Tuinenga Kapsalons maakt op deze website gebruik van cookies. Dit zijn kleine tekstbestanden die op uw eindapparatuur worden opgeslagen. Sommige cookies die wij gebruiken worden na afloop van de browsersessie, dus na het afsluiten van uw browser, weer verwijderd (sessiecookies). Andere cookies blijven achter op uw eindapparatuur en stellen ons in staat om uw browser bij een volgend bezoek weer te herkennen (permanente cookies). De looptijd van de gebruikte cookies kunt u in uw browsermenu inzien. Cookies kunnen uw computer of de bestanden die op uw computer zijn opgeslagen, niet beschadigen. Voor het plaatsen van cookies zalTuinenga Kapsalons indien wettelijk verplicht u vooraf – bij het eerste bezoek aan deTuinenga Kapsalons website – om toestemming vragen. Als u desgevraagd toestemming geeft, wordt deze toestemming doorTuinenga Kapsalons opgeslagen zodat u niet bij elk bezoek aan de website opnieuw toestemming hoeft te geven. Wanneer u uw toestemming voor het gebruik van cookies wilt intrekken dan kunt u de cookies verwijderen of laten verwijderen door uw browser of virusscanner. Tuinenga Kapsalons gaat er in dat geval van uit dat de toestemming voor het plaatsen van cookies is ingetrokken en zal u bij een volgend bezoek aan de website opnieuw om toestemming vragen. Indien u uw toestemming intrekt, kan het echter gebeuren dat u niet van alle mogelijkheden van de website gebruik kunt maken, of dat u geen toegang hebt tot bepaalde (onderdelen van) de website. Welke cookies worden gebruikt? 1. Functionele cookies: deze cookies zijn noodzakelijk voor het functioneren van onze website. Zij zorgen er bv. voor dat bepaalde voorkeursinstellingen worden onthouden en vergemakkelijken het navigeren tussen de verschillende pagina´s. 2. Analytische cookies: met behulp van software van derde partijen (invullen: derde partij) wordt gemeten hoe vaak onze website wordt bezocht en welke pagina´s het meest worden bezocht. Statistische analyse van deze gegevens stelt ons in staat om onze website verder te optimaliseren. 3. Tracking cookies: deze cookies volgen uw gedrag op onze website en stellen ons in staat u bij een volgend bezoek een gepersonaliseerde bezoekervaring aan te bieden. 4. Social Media: wij maken gebruik van social media plug-ins van derde partijen, zoals Facebook, Twitter etc. Bijzonderheden Google Analytics, Facebook,Twitter en AddThis. Google Analytics Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service aangeboden door Google Inc. (“Google”). Google Analytics gebruikt cookies die een analyse van het gebruik van de website door u mogelijk maken. De door het cookie verzamelde informatie over uw gebruik van deze website wordt doorgaans naar een server van Google in de VS verzonden en daar opgeslagen. Indien de IP-anonimisering geactiveerd is op deze website dan wordt uw IP-adres door Google binnen lidstaten van de Europese Unie of in de andere lidstaten die deel uitmaken van de Europese Economische Ruimte van tevoren ingekort. Alleen in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres naar een server van Google in de VS verstuurd en daar ingekort. Ten behoeve van de websitehouder, zal Google deze informatie verwerken om bij te houden hoe u de website gebruikt, om rapporten over de websiteactiviteiten voor de websitehouders op te stellen en om andere diensten aan te bieden met betrekking tot website- en internetgebruik. Het in het kader van Google Analytics door uw browser verzonden IP-adres wordt niet aan andere gegevens van Google gelinkt. U kunt voorkomen dat cookies worden opgeslagen door in uw browser de daarvoor geëigende instelling te kiezen. Wij wijzen u erop dat u in dat geval wellicht niet alle functies van deze website te volste kunt benutten. Bovendien kunt u voorkomen dat de door het cookie verzamelde en aan uw gebruik van de website gerelateerde gegevens (inclusief uw IP-adres) aan Google worden verzonden, bewaard en dat deze gegevens door Google worden verwerkt door de onder de volgende link beschikbare browser-plugin te downloaden en installeren: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=nl Facebook social plug-ins (2-kliks-oplossing) Op onze website worden zogeheten Social Plugins (‘plugins’) van het sociale netwerk Facebook gebruikt. Deze dienst wordt door de onderneming Facebook Inc. aangeboden (de ‘aanbieder’). Facebook wordt geëxploiteerd door Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA (‘Facebook’). Een overzicht van de plugins en hoe zij eruit zien, kunt u hier vinden: https://developers.facebook.com/docs/plugins/ Om de bescherming van uw gegevens bij een bezoek aan onze website te verhogen, zijn de plugins via de zogeheten 2-kliks-oplossing in de pagina geïntegreerd. Daarmee wordt gegarandeerd dat bij de oproeping van een pagina van onze website die dergelijke plugins bevat, nog geen verbinding met de servers van Facebook tot stand wordt gebracht. Pas wanneer u de plugins activeert en daarmee uw toestemming geeft tot het doorgeven van informatie, brengt uw browser een rechtstreekse verbinding met de servers van Facebook tot stand. De inhoud van de plugins wordt rechtstreeks aan de browser doorgegeven en in de pagina geïntegreerd. Door de integratie van de plugins krijgt Facebook de informatie dat uw browser de betreffende pagina van onze website heeft opgeroepen, ook wanneer u geen profiel bij Facebook hebt of niet ingelogd bent. Deze informatie (inclusief uw IP-adres) wordt door uw browser rechtstreeks aan een server van Facebook in de VS doorgegeven en daar opgeslagen. Interacties met de plugins, bijvoorbeeld wanneer u klikt op de knop ‘Vind ik leuk’, worden eveneens direct meegedeeld aan een server van Facebook en daar opgeslagen. Die informatie wordt bovendien bij Facebook gepubliceerd en daar aan uw contacten getoond. Doelstelling en omvang van de gegevensverzameling en de verdere verwerking en het gebruik van de gegevens door Facebook, alsook uw rechten en instellingsmogelijkheden hieromtrent ter bescherming van uw persoonlijke levenssfeer zijn te vinden in de richtlijnen gegevensbescherming van Facebook onder https://nl-nl.facebook.com/policy.php. Twitter social plug-in Op onze website worden zo geheten Social Plugins (‘plugins’) van de microbloggingdienst Twitter gebruikt. Twitter wordt door Twitter Inc., 1355 Market St, Suite 900, San Francisco, CA 94103, USA (‘Twitter’) geëxploiteerd. De plugins worden aangemerkt met een Twitter-Logo, bijvoorbeeld in de vorm van een blauw ‘Twitter-vogeltje’. Een overzicht van de Twitter-plugins en hoe zij eruit zien, kunt u hier vinden: https://about.twitter.com/nl/resources/buttons Wanneer u een pagina van onze website die een dergelijke plugin bevat oproept, brengt uw server een rechtstreekse verbinding met de servers van Twitter tot stand. De inhoud van de plugins wordt door Twitter rechtstreeks aan de browser doorgegeven en in de pagina geïntegreerd. Door de integra-tie van de plugins krijgt Twitter de informatie dat uw browser de betreffende pagina van onze website heeft opgeroepen, ook wanneer u geen profiel bij Twitter hebt of u niet ingelogd bent. Deze informatie (inclusief uw IP-adres) wordt door uw browser rechtstreeks aan een server van Twitter in de VS do-orgegeven en daar opgeslagen. Wanneer u bij Twitter bent ingelogd, kan Twitter het bezoek aan onze websi-te onmiddellijk onder uw Twitter-account onderbrengen. Interacties met de plugins, bijvoorbeeld wanneer u klikt op de knop ‘Twitteren’, worden eveneens direct doorgegeven aan een server van Twitter en daar opgeslagen. Die informatie wordt bovendien bij op uw Twitter-account gepubliceerd en daar aan uw contacten getoond. De doelstelling en omvang van de gegevensverzameling en de verdere ver-werking en het gebruik van de gegevens door Twitter en uw rechten en in-stellingsmogelijkheden hieromtrent ter bescherming van uw persoonlijke le-venssfeer zijn te vinden in de richtlijnen gegevensbescherming van Twitter onder https://twitter.com/privacy Wanneer u niet wilt dat Twitter de gegevens die worden verzameld via onze website, rechtstreeks onderbrengt onder uw Twitter-account, moet u voor u onze website bezoekt, uitloggen bij Twitter. Ook met Add-Ons voor uw browser kunt u helemaal verhinderen dat Twitter-plugins worden geladen, bijvoorbeeld met de skript-blocker ‘No-Script’ (http://noscript.net/). AddThis Op onze website worden zogenoemde Social Plugins („plug-ins“) van de bladwijzerdienst AddThis gebruikt, die wordt geëxploiteerd door AddThis LLC, Inc. 8000 Westpark Drive, Suite 625, McLean, VA 2210, USA („AddThis“). Die plug-ins zijn meestal gemarkeerd met een AddThis logo, bijvoorbeeld in de vorm van een wit plusteken tegen een oranje achtergrond. Een overzicht van de plug-ins van AddThis en hoe die er uitzien, vindt u hier: https://www.addthis.com/get/sharing Als u een pagina van onze website oproept dieeen dergelijke plug-in bevat, bouwt uw browser een directe verbinding op met de servers van AddThis. De inhoud van de betreffende Plugin wordt dor AddThis direct naar uw browser overgedragen en in de pagina geïntegreerd. Door die integratie krijgt AddThis de informatie dat uw browser de betreffende pagina van onze website heeft opgeroepen en slaat ter identificatie van uw browser een cookie op uw terminal op. Deze informatie (met inbegripvan uw IP-adres) wordt door uw browser direct naar een server van AddThis in de USA doorgegeven en daar opgeslagen. AddThis gebruikt die gegevens om geanonimiseerde gebruikersprofielen aan te maken, die dienen als basis om bezoekers van webpagina's met AddThisplug-ins met gepersonaliseerde en op hun interesses afgestemde reclame aan te spreken. Het doel en de omvang van de verzameling van gegevens en verdere verwerking en gebruik van die gegevens door AddThis vindt u in de privacyverklaring van AddThis: http://www.addthis.com/privacy/privacy-policy Als u het verzamelen van gegevens door AddThis voor de toekomst wilt verbieden, kunt u een zogenoemd Opt-Out-Cookie plaatsen, dat u onder de volgende link kunt downloaden: http://www.addthis.com/privacy/opt-out U kunt het laden van de AddThis plug-in ook compleet verhinderen met behulp van add-ons voor uw browser, bv. met de script-blocker, NoScript“ (http://noscript.net/). Kan deze privacyverklaring worden gewijzigd? Het kan voorkomen dat deze privacyverklaring in de toekomst wordt uitgebreid of gewijzigd. Alle wijzigingen worden op de website gepubliceerd. Datum: 21 november, 2016. Hoe neemt u contact met ons op in verband met ons privacybeleid? Als u wenst te reageren op ons privacybeleid, kunt u contact met ons opnemen: Per email: klantenservice@huidenhaaronline.nl Per telefoon: 050-3137717 (klantenservice)